Dneska je čtvrtek, 30.11.2023, svátek má Ondřej, venku je -1°C, 32 online
TV 21:31:40

2. Triumfirat


Antonius, Lepidus,Octavianus-r27 přnl.se stává
císařem 1.muž v Římě-císař od r27prnl do r14n
l armáda o 150000mužích(členové i z provincií)
Provinciím dával dary na výstavbu vodovodů,c
hrámů.., také římanům dával-obilí...Jeho cílem
bylo upevnění hranic, aby bily přirozené.Jeho
vláda-doba míru.Jediná porážka r9 od Germánů
u rýna. Za vlády císaře Augusta-obrovská výst
avba chrámů,divadel...Císařství-principát(1.muž
ve státě)Rozmach římského impéria 1.a 2.stol
Caligula(37-41nl)Claudius(41-54)Neron(54-68)
Nej.rozmach za císaře Traiana.Claudiovy ženy-
Mezanina,AgripinaKonec císařství-za vlády M
arka Aurelea(161-188)války-s Party v Sicílii, s
germány na Dunaji(nápis na skále u Frenčína).P
ovstání uvnitř říše(např Egypt).Perská říše-nebe
zpečí pro Řím.Vláda vojenských císařů 235-284
Provolávání velitelů=>několik císařů.Útoky nad
Dunají(Kvádové,Gótové,vandalové)dochází ke
krizi.Dominant-císař Diohlerián(284-305)Císař
měl absol.moc,pronásledování křesťanů.Konsta
ntin-(306-337)Povolil 313 křesťanství.Konstant
inopolis- křesťanské město a jeho sídlo.Za jeho
vlády nebyl Řím hl.město.395-říše se rozpadla
na Východořímskou(Bizantskou)a Západoříms
ká(476,duvod-najezd barbaru,valky)476-konec
Říříše, starovek-stredověk.

Copyright © 2000-2023 teenage.cz. ISSN 1213-9564. Jakékoliv šíření toho taháku/referátu/.., nebo jeho částí (zvláště pak na BLOGY) je bez souhlasu autora zakázáno!!!

TIP: Použili jste i Vy tento tahák/referát..? Podělte se v komentářích o Váš názor a přidejte vlastní bodové hodnocení!


Přidej i ty svuj názor!
guest weeder
 přidat komentář Přidat komentář  zobrazit všechny komentáře Vypsat všechny (1)

Informace o taháku

Předmět
Čtenářů:
5775x
Přidáno:
10.10.2002
Autor:
acidofil_tahaky