Dneska je středa, 22.05.2024, svátek má Emil, venku je 16°C, 141 online
TV 01:06:28

Koncern,syndikat,kartel,podniky s zahraniční majetkovou účastí


Formy holdingu - s přímou/ne..učastí Koncern -nejčastější forma vyš
šího organizačního celku, cílem vzniku je efektivnost a racionalizace p
odnikových činností a dosažení vysoké schopnosti konkurence, K vzni
kají na základě kapitálové účasti nebo na smluvním základě. K se sklá
dá z právně samostatných podniků, které podléhají jednotné mu řízeni
nejvyššího vedeni K, většinou se jedná o seskupení podniků různých n
avazujících oborů činnosti. Syndikát - spojení podniků při němž doch
ází k dohodě o určitém vzájemném propojení, podniky neztrácejí práv
ní samostatnost.1)podoby:organizační jednotky, zajišťuje pro vš. podn
iky syndikátu spol. nákup, prodej, dopravu...2).výměna provozních in
formací mezi podniky 3)dochází k výměně majetkových podílů nebo
osob ve vedeni mezi podniky Kartel - smluvní spojení právně i hospo
dářsky samostatných podniků, cílem spojení je ovlivňování tržních ele
mentů,např.cen,výroby prodeje,vývozu...Právní normy řady států činn
ost KR, které by omezovaly konkurenci zakazují.Dohoda by neměla o
bsahovat:-přímé nebo nepřímé urč.cen,rozděl.trhu nebo nákup.zdrojů,
závazek omezit přístup natrh podnikatelům, kteří nejsou členy dohody
závazek účastníků,že vůči různým odběratelům budou při plnění stejn
ého charakteru uplatňovány rozdílné obchodní podmínky,závazek, že
smlouvy budou vázané podmínkou, že kupující odeberou i další plnění
Podniky se zahr. majetkovou účastía) přímé investice - zahr. invest
or investuje v jiné zemi svůj kapitál zejména při zakládání a získávání
podnikůa poboček, které nabízí výrobky dané firmy b)joint ventures
- výsledek přímé investice dvou či více podniků, které na základě smlo
uvy vytváří právnickou osobu jedná se o společné podnikání s účasti d
omácího i zahraničního kapitálu v různých oblastech činnosti např. V
olkswagen Group (Škoda Ml.Boleslav + Volkswagen)

Copyright © 2000-2024 teenage.cz. ISSN 1213-9564. Jakékoliv šíření toho taháku/referátu/.., nebo jeho částí (zvláště pak na BLOGY) je bez souhlasu autora zakázáno!!!

TIP: Použili jste i Vy tento tahák/referát..? Podělte se v komentářích o Váš názor a přidejte vlastní bodové hodnocení!


Přidej i ty svuj názor!
acidofil RE: Moc nechápu
guest Moc nechápu1/10
 přidat komentář Přidat komentář  zobrazit všechny komentáře Vypsat všechny (2)

Informace o taháku

Předmět
Hodnocení čtenáři[1]:
star star star star star star star star star star
Čtenářů:
7793x
Přidáno:
10.10.2002
Autor:
acidofil_tahaky