Dneska je středa, 27.09.2023, svátek má Jonáš, venku je 24°C, 184 online
TV 14:21:00

Cenová politika


Cena – hodnota zboží(služby) vyjádřená v penězích. Výše
ceny
závisí na

vztahu nab. a pop., kerý se utváří v konkret. čase na konkr. místě pro kon
kr. zboží. Cena napomáhá rozdělovat produkci,orientuje tržní subjekty urč

. směrem,dává možnost ovlivňování tržních subjektů.
Cenové kategorie

smluvní ceny,kupní,regulované,usměrnované. Při stanovení ceny produk

podnik vychází - 1) z cílů podniku b)návratnost investic c)produkce zis

ku d)spokojenost zákazníků e) objem prodeje f)t ržní prodej. 2) z množno

stí podniku (výrobní kapacita, skladování, prostory distribuční
síť 3) z om

ezených vnějších faktorů např výše nákladů, cena ostatních výrobků
síla k

onkurence marže distributorů zákonné předpisy poptávka zákazníků fáze ž
ivotního cyklu produktu. Při volbě cenové politky si musí firmy uvědomit
vysoká cena snižuje poptávku a může působit odbytové potíže. Příliš nízk
á cena nemusí umožnit firmě velký zisk, někdy se také stává, že spotřebite

lé nemusí uvěřit příliš levnémů produktu a nemusí ho považovat za příliš

dobrý. Pricing - proces tvorby cen: probíhá v těchto fázích 1) odklad popt
ávky 2) odklad reakce konkurence 3) stanovení očekávaného tržního podd
ílu 4) volba vhodné cenové strategie 5) výběr efektivnívh odbytovýh cest a

prodejních metod.Metody stanovení cenyfaktory ovlivňující
cenu: ná

klady,poptávka,konkurence.Odvození ceny od výr. nákladů – Při tvorbě


ceny vycházíme z nákladů na jednotku produkce, které zvýšíme o urč. přir

ážku(očekávaný zisk) sečteme-li tyto 2 položky získáme cenu výrobku. Ne

výhody metody
– nepřesnost, malý ohled na požadavky trhu a spotřebitel

ů, malá pozornost věnována chování konkurence. Ceny založené na odha

du poptávky– Mezi množstvím zboží které zákazníci požadují a cenou je
vztah.Nízká cena výrobků či služeb je významnými psychologickým fakto
rem, který působí na růst poptávky na trhu. O cenové citlivosti rozhoduje z

ejména.

Copyright © 2000-2023 teenage.cz. ISSN 1213-9564. Jakékoliv šíření toho taháku/referátu/.., nebo jeho částí (zvláště pak na BLOGY) je bez souhlasu autora zakázáno!!!

TIP: Použili jste i Vy tento tahák/referát..? Podělte se v komentářích o Váš názor a přidejte vlastní bodové hodnocení!


Přidej i ty svuj názor!
 přidat komentář Přidat komentář  zobrazit všechny komentáře Vypsat všechny

Informace o taháku

Předmět
Čtenářů:
7549x
Přidáno:
10.10.2002
Autor:
acidofil_tahaky