Dneska je úterý, 06.12.2022, svátek má Mikuláš, venku je 4°C, 223 online
TV 00:56:00

Český kritický realismus


80.leta19.stol.se prosazoval požadavek vyslovení pravdy o životě.Náš realizmus byl ovliv
něn hl. Fr.a Rus.lit, ale v našich podmínkách byl podřízen národně osvobozovacímu boji.
U nás se prosadil ve třech proudech-Ve vědě-po osamostatnění Č.univerzity(1882), kdy
byl v č.vědě prosazován požadavek pravdy a svobody.T.G.M.-filozof,sociolog,Jan Gebau
er-jazykovědec,Otakar Hostinský-estetik,Jaroslav Vlček-lit.historik.Příklad prosazování p
ravdy-rukopisy(Krlové,Zlno hor.,)TGM a Gebauer,vyjadřovali přesvědčení o jejich neprav
osti.TGM-vědec,sociolog,filozof,politik,1.prezident ĆSR, pocházel z chudé rodiny,otec si
přál, aby se vyučil řemeslu,matka studium(Brno,Vídeň,Lipsko-seznámení s ženou)vědec
ká práce na Pha.Univerzitě.Prosazoval humanitu,vědecký přístup,pravdu.Napsal-Česká
otázka,Rusko a Evropa,Jan Hus,Karel Havlíček.Později vůdce našeho zahraničního odb
oje a zasloužil se o vznik ČSR,28.10.1918-prezident,poté opakovaně volen, v r1935 ods
tupuje,x1937,spoluzakladatel čsáku Atheneum.Realistická próza-výhradně č.dějiny a je
jich věrné zachycení.Nej.představitel Alois Jirásek-prozaik,dramatik,prof.dějepisu(Litom
yšl,Praha),z Hronova,vystudoval gympl,dějiny na pha.univerzitě,psal o 4 hl.obdobích-čes
ký dávnověk(Staré pověsti české,Proti všem,Bratrstvo)husitství(Mezi proudy,[Jan Hus,Ja
n Žižka-div.hry ])Bělohorská a Podbělo..-Temno,Skály,Skaláci,Psohlavci(román,konec 1
7.stol,chodové pod velením J.S.Koziny usilují o obnovení svých výsad,jejich povstání je
ale potlačeno a Kozina popraven)Období N.O.-F.L.Věk,podle skut.postavy.F.L.Heka(NO
v Pha)U nás(NO na venkově)Fylozofská historie,dramata-Jan Roháč,Otec Vojnarka,Luc
erna.Zikmund Winter-pov.a rom(16-17)Rakovnické Obrázky, Pražské-//-,Mistr Kamp
anus(podle skut. J.K.Vodňanský,rektor na Pha univerzitě,vzdal se marně víry kvůli učení
sebevražda.Josef Svátek-psal rom.(16a17)Paměti královské rodiny Mydlářu v Pha(skut
hist.Jan Mydlář(poprava27-1621)svými činy změnil postavení kata ve spol)VáclaBeneš
Třebíčský-spisovatel,kněz,psal o 14-15.stol(KarelIV,VáclaII)V červáncích kalicha, V záři
kalicha,psal i o 18.stol-Selské bouře-např.Soudné dušeVenkovská próza-o venkově(ty
picky české prostředí nezasažené cizími vlivy)K.V.Rais,Tereza Nováková,Antal Stašek,
Josef Holeček,Jindřich Simon Baar,Karel Klosterman,Jan Herben.Karel Václav Rais-pov,
rom,zobrazuje zkušenosti učitele. Zabývá se lidmi, které ovlivnily peníze. Předkládá obra
zy lidské krutosti a sobectví,Rodiče a děti,Zapadlí vlastenci(hl.postava venkovský učitel),
Pantáta Bezoušek(konfrontace burana x měšťák),Kalibův zločin(vliv naturalizmu),Západ(
farář),VymnikářiAlois a Vilém Mrštíkovi-dovršují vývoj realistického dramatu,Maryša(Ma
ryša miluje chudého Francka.Po jeho odchodu na vojnu je rodiči donucena provdat se za
ovdovělého Vávru, který je hospodář a Maryša je s ním nešťastná.Po Franckově návratu
z vojny se s ním Maryša setká.Francek ji přemluví aby od Vávry odešla. Maryša Vávru a
akonec otráví)Gabriela Preissová-píše o slovácké vesnici,Její pastorkyňa,Gazdina roba
(obě zhudebněny) Ladislav Stroupežnický-o jihoče.vesnici-Zvíkovský rarášek,Naši furianti

Copyright © 2000-2022 teenage.cz. ISSN 1213-9564. Jakékoliv šíření toho taháku/referátu/.., nebo jeho částí (zvláště pak na BLOGY) je bez souhlasu autora zakázáno!!!

TIP: Použili jste i Vy tento tahák/referát..? Podělte se v komentářích o Váš názor a přidejte vlastní bodové hodnocení!


Přidej i ty svuj názor!
teeebeeee RE: GR
pavelll GR
 přidat komentář Přidat komentář  zobrazit všechny komentáře Vypsat všechny (2)

Informace o taháku

Předmět
Čtenářů:
9940x
Přidáno:
10.10.2002
Autor:
acidofil_tahaky