Dneska je středa, 03.03.2021, svátek má Kamil, venku je 10°C, 71 online
TV 16:24:35

Indukčnost RL RC články


S ob: XC=1/ωC [Ω]; XL=ωL[Ω];ω=2πf [rad-s]; R=U/I
[Ω];UC=I/ωC [V]; UL=IωL [V]; UR=RI [V]; z=√[R2+(XC-
XL
)2] [Ω]; I=U/z [A]; φ=arctg(UC-UL)/UR[°]; Kmit char.
τ=L/RS= RS*C [s];
ωm=1/τ; fm=1/2πτ; RL
│(z/RS)│=√[1+(f/fm)2]; │(z/RS)│dB=20* log√[1+(f/fm)2];
φ=arctg f/fm[°]; RC │(z/RS)│=√[1+1/(f/fm)2];
│(z/RS)│dB=20* log√[1+1/(f/fm)2]; φ=-arctg fm/f [°];
P ob: susceptace BL=1/XL=1/ωL [S]; BC=1/XC=ωC[S];
admitance G=1/R [S]; Y=1/z[S]; IC=U*BC=U*ωC[A];
IL=U*BL=U/ωL [A]; Y=√[G2+(BC-BL)2] [S]; Kmit char.
τ=CRP= L/RP
[s]; RL │(z/RP)│= f/fm /√[1+(f/fm)2];
│(z/RS)│dB=20* log {f/fm /√[1+(f/fm)2]}; φ=arctg fm/f [°];
RC │(z/RP)│= 1/√[1+(f/fm)2]; │(z/RS)│dB=20* log
{1/√[1+(f/fm)2]}; φ=-arcfg f/fm [°];

fr=1/(2p*ÖLC); Činitel jakosti- Q0= QL* QC/ QL+QC;
Sériový RLC-÷zç=√[R2+(XC-XL)2]; Provozní činitel-
QL©=wr*L/Rcelk.=1/(wr*CRcelk.)=R+Ri; Rezonanční
impedance-zr=R; Napětí při rezonanci-úUL©ç=QU;
F=f/fr-fr/f; f=fr*[F/2+Ö(1+F2/4)]; çz/zrú=Ö(1+Q2F2);
j=arctg QF; Paralelní RLC- -÷Yç=√[(1/R2)+(wC-
1/wL)2]; Provozní činitel-QL©=Rp/(wr*L).=wr*CRp
Rp=Rpo  Rtl(Ri+R2); Q=Q0*Rtl/(Rpo+Rtl);
Rtl=Rpo*Q/(Q0-Q);

VLASTNÍ INDUKČNOST- μ0=4*π*10-7=1,256*10-6 ;
u=(N*∆Φ)/∆t=λ*N*∆I=(L*∆I)/∆t=B*l*v [V]; ∆Φ=λ*N*∆I=(u*Δt)/N
[Wb]; Ψ=N*Φ=λ*N²*I=L*I ;S= π*d2/4[m2]; W=½*L*I2[J];
L=λ*N²=Ψ/I=(N*Φ)/I=N2*μ0*μr*S/l=2*W/I2=u*Δt/ΔI=A*B*S/l=N2/R
m [H]; H=N*I/l [A/m]; B= μ0*μr*H=u/(l*v) [T]; λ= μ0*μr*S/l=1/Rm=
Ψ/( N2*I)=∆Φ/(N*∆I)=L/ N² [H]; N=(u*Δt)/∆Φ=Fn/I=∆Φ/(λ*∆I)
=√[(u*Δt)/(λ*∆I)=√(L/λ)=√Ψ/(λ*∆I)=L*I/∆Φ ; Časová změna mag.
toku
∆Φ=(μ0*μr*S* N*∆I)/( Δt*l) [Wb/s]; Obvodová rychlost
v=(π*D*n)/60 [m/s];  VZÁJEMNÁ INDUKČNOST DVOU CÍVEK 
M
=k*√(L1*L2)=u2/(ΔI1/ Δt) [H]; L1=N12* λ [H]; L2=N22* λ [H]; λ=
μ0*μr*S/l [H]; u2=M*ΔI1/ Δt [V]; F=B*I*l=B*Q*l/t=B*Q*v=2*10-
7*I1*I2*l/a=μ0*H1*l1*I1 [N]; STŘÍDAVÉ PROUDY  Úhlová
frekvence
ω=2*π*f=2*π/T [rad];α=2*t*π/T=2*π*f*t [rad]; Převody
αr=π*αs/180 [rad;˚]; αs=180*αr/ π [˚;rad]; Střední hodnota-
IAV=2/π*Imax=0,637*Imax; Efektivní hodnota i= Imax*sin*(ω*t+φ)
předbíhá; i= Imax*sin*(ω*t-φ) zpoždění; Ief=Im/√2=0,707*Im;
Imax=I*√2=1,41*I [A]; Činný výkon:je mírou skutečné práce
(skutečně spotřebované elektrické energie např. teplo, mech. energie)-
Ič=I*cosφ – P=U*Ič=U*I*cosφ= S*cosφ [W]; Jalový výkon:je mírou
výměnné energie (vratné pochody) mezi zdrojem a spotřebičem-Q=
X*I2=U*Ij= =U*I*sinφ= S*sinφ [VAr]; Zdánlivý výkon:S=U*I[VA];
Proud v obvodu: I2=Ič2*Ij2; S2=P2+Q2;


Copyright © 2000-2021 teenage.cz. ISSN 1213-9564. Jakékoliv šíření toho taháku/referátu/.., nebo jeho částí (zvláště pak na BLOGY) je bez souhlasu autora zakázáno!!!

TIP: Použili jste i Vy tento tahák/referát..? Podělte se v komentářích o Váš názor a přidejte vlastní bodové hodnocení!


Přidej i ty svuj názor!
 přidat komentář Přidat komentář  zobrazit všechny komentáře Vypsat všechny

Informace o taháku

Předmět
Čtenářů:
9121x
Přidáno:
10.10.2002
Autor:
guest