Dneska je pátek, 29.09.2023, svátek má Michal, venku je 13°C, 147 online
TV 06:27:58

Daňová soustava čr


DAŇ-povinná,zákonem určená,nenávratná a neúčelová platba odváděná do státního rozpočtu.
Daně mají státu sloužit k úhradě jeho výdajů.Předmět daně-příjem,majetek,výrobek,služba…
podléhající daniZáklad daně-kvantitativně vyjádřený předmět daně,vypočítává se z něj daň. Na
př. hrubý ziskZdaňovací období-období,za které vzniká plátci daně povinnost daň vypočítat a o
dvéstPlátce daně-fyzická osoba,která má za povinnost daň vypočítat a odvéstPoplatník daně-
fyzická nebo právnická osoba,z jejíž peněz je daň placena Správce daně-obvykle finanční úřad
,kontroluje správnost výpočtu a odvodu daně,má právo nahlížet do účetních dokumentů.v přípa
dě zjištění nedostatků je oprávněn plátce daně pokutovat.Sazba daně-procento daně ze základ
u daně,částka připadající na měrnou jednotku daňového základu apod. Slouží k výpočtu daně z
daňového základu.Daňové přiznání-písemný dokument,ve kterém plátce daně uvede za dané
zdaňovací období všechny skutečnosti,které se týkají odvodu příslušné daně.tento dokument v
e stanoveném období předkládá plátce daně správci daně (FÚ)Zásady daňové politikyZásada
přiměřené výše daní-je-li daň. zatížení příliš vysoké = daň. úniky,nízká motivace pro dobré hosp
odařeníZásada zdanění podle prospěchu-ten,kdo má prospěch z programu financovaného státe
m by měl na tento program zároveň přispívat. Např. silniční daň.Zásada zdanění podle schopno
sti platit-ti kdo mají vyšší příjmy by měli platit vyšší daně.Principy zdaněníPrincip daňové unive
rsality-cílem je,aby zdanění probíhalo univerzálně,pokud možno s minimem vyjímek z daných p
ravidel (zákonů)Princip daňové neutrality-zdanění nemá ovlivňovat podnikatelská rozhodnutí,zd
anění podle tohoto principu nezávisí např. na druhu podnikatelské činnosti,právní formě podnik
ání apod.Princip daňové výnosnosti-jde o zabezpečení dostatku příjmů plynoucích do státního
rozpočtu.Princip daňové pružnosti-je využíván při stanovování daňového zatížení,vychází z výš
e daňových výnosů v daném roce i v letech minulých. Zdanění je tedy určováno na základě dos
tatečnosti či nedostatečnosti daň. výnosů v minulých letech.Princip daňové spravovatelnosti-sp
ráva daní a poplatků musí být organizačně i administrativně zajištěna,je to usnadněno jsou-li jas
ně a jednoznačně formulovány daňové zákony.Princip daňové únosnosti-výše daní musí být při
měřená,únosnáDaňová soustava - základní členění daní:1. Daně přímé:a) daně z příjmů-fyz
,práv.osobb) daně majetkové-daň z nemovitostí:z pozemků;ze staveb,daň silniční,c)daně z pře
vodu majetku,daň dědická,daň darovací,daň z převodu nemovitostí2.Daně nepřímé:a)daň z při
dané hodnoty,z výrobků a zboží,ze služebb)spotřební daň-z tabákových výrobků-z uhlovodíkov
ých paliv - z lihu,z piva,z vína

Copyright © 2000-2023 teenage.cz. ISSN 1213-9564. Jakékoliv šíření toho taháku/referátu/.., nebo jeho částí (zvláště pak na BLOGY) je bez souhlasu autora zakázáno!!!

TIP: Použili jste i Vy tento tahák/referát..? Podělte se v komentářích o Váš názor a přidejte vlastní bodové hodnocení!


Přidej i ty svuj názor!
k ddsd
 přidat komentář Přidat komentář  zobrazit všechny komentáře Vypsat všechny (1)

Informace o taháku

Předmět
Čtenářů:
14365x
Přidáno:
10.10.2002
Autor:
acidofil_tahaky