PORTFOLiO

Č.T. Call Center

screenshot Call Centrum pro Český Telecom

Intranetová aplikace sloužící k řízené distribuci informací na všechny pracoviště Telefonických kontaktních center. Zprávy mohou vkládat všichni řídící pracovníci a je možné je distribuovat jen na cílenou skupinu uživatelů.


info
 • url není - intranet
 • date of completion: 01.12.04
 • server side scripting: PHP
 • client side scripting: none
 • (x)html done by me: partly
 • graphics done by me: no

features
 • dynamické provázání všech prvků
 • filtrace zpráv podle ruzných kategoríí/podkategoríí
 • dočasné ukládání nastavení filtrů
 • trvalé ukládání nastavení filtrů
 • import uživatelů včetně logování importu
 • logování přístupů, posledně čtených zpráv